dimecres, 27 de novembre de 2013

Fem una Assemblea!

Definició d'Assamblea segons l'Enciclopèdia Catalana:
- Una assemblea és un aplec de persones reunides fonamentalment per a deliberar i eventualment per a prendre acords.

Objectius: 
  1. Potenciar la participació dels alumnes en la vida escolar i en el seu procés d’aprenentatge.
  2. Observar i analitzar els diferents factors que intervenen en el procés d’aprenentatge amb la finalitat de detectar els punts febles i fer propostes de millora per al proper trimestre.
  3. Incorporar en el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial espais de comunicació que valorin i reconeguin el paper del delegat.
  4. Potenciar en els alumnes una actitud reflexiva, responsable, crítica, autònoma, respectuosa, compromesa i ètica.
  5. Potenciar en els alumnes l’habilitat de la cooperació, la comunicació i expressió, l’autoconeixement, l’autoregulació i la resolució de problemes.

Cap comentari:

Publica un comentari